Hóa chất công nghiệp

Xăng thơm

Xăng thơm

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Mua ngay
Fooc mol

Fooc mol

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc, Việt Nam

Mua ngay
Giấm Axit axetic

Giấm Axit axetic

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Mua ngay
Axit stearic Palmax 1500

Axit stearic Palmax 1500

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Phèn đơn

Phèn đơn

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Mua ngay
Axit axetic

Axit axetic

Liên hệ

Xuất xứ: Đài Loan, Trung Quốc

Mua ngay
Acid Boric

Acid Boric

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Axit chanh

Axit chanh

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
CuSO4

CuSO4

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc

Mua ngay
Hàn the

Hàn the

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Mua ngay
Ja ven

Ja ven

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Mua ngay
Kali Cacbonat

Kali Cacbonat

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
CaCl2

CaCl2

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Chất khử mùi

Chất khử mùi

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Cloramin B

Cloramin B

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Clorin Ca(Ocl)2

Clorin Ca(Ocl)2

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật

Mua ngay
Acid HNO3

Acid HNO3

Liên hệ

Xuất xứ: Hàn Quốc

Mua ngay
Acid oxalic

Acid oxalic

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Borax

Borax

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Bột nở

Bột nở

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Acid flohydric

Acid flohydric

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Acid H2SO4

Acid H2SO4

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Mua ngay
Acid H3PO4

Acid H3PO4

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Mua ngay
Acid HCl

Acid HCl

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Mua ngay
Thuốc tím

Thuốc tím

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Titan dioxit TiO2 KA100

Titan dioxit TiO2 KA100

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Xút 99%

Xút 99%

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Soda

Soda

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
STPP (Sodium Tripolyphosphate)

STPP (Sodium Tripolyphosphate)

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Tẩy đường Na2S2O4

Tẩy đường Na2S2O4

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
0912979776 0912.979.776 Yêu cầu báo giá