Hóa chất vô cơ

Acid phosphoric

Acid phosphoric

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Acid nitric

Acid nitric

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Acid chlohydric

Acid chlohydric

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc, Việt Nam

Mua ngay
Amoni cacbonate

Amoni cacbonate

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Ammonia solution

Ammonia solution

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Nhôm

Nhôm

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Nhôm Oxit

Nhôm Oxit

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Bạc nitrat

Bạc nitrat

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Amonium hydroxyt

Amonium hydroxyt

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Amonium Chloride

Amonium Chloride

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Chì bột (Pb)

Chì bột (Pb)

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Barium Chloride

Barium Chloride

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Đồng II Oxit (CuO)

Đồng II Oxit (CuO)

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Calcium sulfate (CaSO4)

Calcium sulfate (CaSO4)

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Chromic trioxide (CrO3)

Chromic trioxide (CrO3)

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Calcium Chloride (CaCl2)

Calcium Chloride (CaCl2)

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Acid Boric

Acid Boric

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Brom water 3%

Brom water 3%

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Calcium hydroxide Ca(OH)2

Calcium hydroxide Ca(OH)2

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
0912979776 0912.979.776 Yêu cầu báo giá