Hóa chất vô cơ

Na2S đá thối

Na2S đá thối

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Lưu huỳnh Vẩy

Lưu huỳnh Vẩy

Liên hệ

Xuất xứ: Ấn Độ, Trung Quốc,..

Mua ngay
KOH

KOH

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Kali Clorat

Kali Clorat

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Natri hydrosulfite

Natri hydrosulfite

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
NaNO3

NaNO3

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
NaNO2

NaNO2

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Na2SO4

Na2SO4

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Phèn đơn

Phèn đơn

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
PAC

PAC

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Oxy Già

Oxy Già

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam, Hàn Quốc

Mua ngay
Nước cất

Nước cất

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Mua ngay
Silicagen Hạt chống ẩm

Silicagen Hạt chống ẩm

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Sắt III clorua

Sắt III clorua

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Sắt II Sunfat

Sắt II Sunfat

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Phèn kép

Phèn kép

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Than hoạt tính loại II

Than hoạt tính loại II

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Tẩy đường Na2S2O4

Tẩy đường Na2S2O4

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
STPP (Sodium Tripolyphosphate)

STPP (Sodium Tripolyphosphate)

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Soda

Soda

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Xút 99%

Xút 99%

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Titan dioxit TiO2 KA100

Titan dioxit TiO2 KA100

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Thuốc tím

Thuốc tím

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Acid HCl

Acid HCl

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Mua ngay
Acid H3PO4

Acid H3PO4

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Mua ngay
Acid H2SO4

Acid H2SO4

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Mua ngay
Acid flohydric

Acid flohydric

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Bột nở

Bột nở

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
Borax

Borax

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

Mua ngay
0912979776 0912.979.776 Yêu cầu báo giá